ქეითერინგი

სენვი ემსახურება კვების ობიექტების მომსახურებას, თბილისში მრავალი კომპანია, ალაფურშეთი გამოირჩევა მრავალფეროვნებით, ასევე, ჩვენ კომპანიებსაც ვაწვდით შესაბამის ინვენტარს. სენის მაღალკვალიფიციური პერსონალი ზრუნავს ალაფურშეტის მსვლელობაზე.

სენვის მენიუ ალაფურშეთისათვის